در تاریخ 1402/06/09 انتخابات هیأت مدیره کانون با حضور پرشکوه و تحسین برانگیز وکلای عضو کانون در محل باغ تالار ساوالان برگزار گردید و از کل آرای مأخوذه جمعاً به تعداد 1418 رأی، آقایان حسین عبداله پور اقدم شربیانی با 859 رأی، حسن فرهودی نیا با 785 رأی، اکبر رضاپور فرد با 747 رأی، احمد یوسف زاده با 611 رأی، صالح مولاخواه اصل با 597 رأی بعنوان اعضاء اصلی انتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره مورخ 1402/07/25 آقای دکتر حسن فرهودی نیا بعنوان رئیس هیأت مدیره و رئیس کانون با 4 رأی، آقای دکتر احمد یوسف زاده بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره با 4 رأی، آقای صالح مولاخواه اصل بعنوان بازرس و دبیر هیأت مدیره با 5 رأی، آقایان حسین عبداله پور اقدم شربیانی و اکبر رضاپور فرد به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند.


  • دکتر حسن فرهودی نیا
  • دکتر احمد یوسف زاده
  • صالح مولاخواه اصل
  • حسین عبداله پور اقدم شربیانی
  • اکبر رضاپور فرد
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟