در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ انتخابات هیأت مدیره کانون با حضور پرشکوه و تحسین‌برانگیز وکلای عضو کانون در محل کانون برگزار گردید و از کل آرای مأخوذه جمعاً به تعداد ۹۶۸ رأی، آقایان حسین عبداله پور اقدم شربیانی با ۶۴۸ رأی، اکبر رضاپور فرد با ۵۴۱ رأی، امید رهنمای صدیق آذر با ۴۹۰ رأی، ارشد طهماسب زاده با ۴۸۳ رأی و اردوان بایبوردی با ۴۶۳ رأی به عنوان اعضاء اصلی انتخاب شدند و آقایان مسعود لطفی صدیق با ۳۶۹ رأی و مهدی موسی‌زاده کوفی با ۳۶۳ رأی و خانم سحر یوسفی با ۳۶۱ رأی به عنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ با اتفاق آراء، آقای حسین عبداله پور اقدم شربیانی به عنوان رئیس هیأت مدیره و رئیس کانون، آقای اکبر رضاپور فرد به عنوان نائب رئیس، آقای امید رهنمای صدیق آذر به عنوان بازرس، آقای ارشد طهماسب زاده به عنوان منشی و آقای اردوان بایبوردی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند.


  • حسین عبداله پور اقدم شربیانی
  • اکبر رضاپور فرد
  • امید رهنمای صدیق آذر
  • ارشد طهماسب زاده
  • اردوان بایبوردی
  • مسعود لطفی صدیق
  • مهدی موسی زاده
  • سحر یوسفی
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟