در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۵ انتخابات هیأت مدیره در محل کانون برگزار گردید. از کل آرای ماخوذه جمعاً به تعداد ۴۹۳ رأی، آقایان دکتر حسن فرهودی‌نیا با ۳۶۴ رأی، آقای جواد صالحی با ۲۶۳ رأی، آقای نقی قهرمانپور مرکید با ۳۳۴ رأی، آقای دکتر علی غریبه با ۲۲۵ رأی و آقای عبدالحسین امینی خیابانی با ۱۹۲ رأی به عنوان اعضاء اصلی و آقایان حبیب سالک زمان‌خانی با ۱۸۶ رأی و محمدعلی شبنم با ۱۵۲ رأی و خانم الهه ایزدی با ۱۵۷ رأی به عنوان اعضاء علی‌البدل اننتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره به تاریخ ۱۳۹۱/۹/۴ به اتفاق آراء، آقای دکتر حسن فرهودی‌نیا به عنوان رئیس هیأت مدیره و رئیس کانون انتخاب شدند و آقای دکتر علی غریبه بعنوان نائب رئیس و آقای جواد صالحی بعنوان بازرس و آقای عبدالحسین امینی خیابانی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند. و در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۷ در انتخابات داخلی هیأت مدیره کانون، ضمن حفظ سمت اعضاء، صرفاً آقای عبدالحسین امینی خیابانی به عنوان نائب رئیس انتخاب شد.


  • نقی قهرمانپور مرکید
  • الهه ایزدی
  • دکتر حسن فرهودی‌نیا
  • جواد صالحی
  • عبدالحسین امینی خیابانی
  • حبیب سالک زمان‌خانی
  • محمدعلی شبنم
  • دکتر علی غریبه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟