در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۵ انتخابات هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری در محل کانون برگزار گردید. از جمع کل آراء مأخوذه به تعداد ۲۱۲ رأی، آقای دکتر محمدرضا مجتهدی با ۱۹۰ رأی، کاظم ماهیار با ۱۵۶ رأی، عبدالحسین امینی خیابانی با ۱۳۶ رأی، حبیب سالک زمان‌خانی با ۱۲۳رأی و دکتر علی غریبه با ۱۱۹ رأی به عنوان اعضاء اصلی و سرکار خانم الهه ایزدی با ۷۵ رأی و آقایان علی‌اکبر مظفری با ۶۸ رأی و سید صادق سجادی با ۶۸ رأی بعنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره به تاریخ ۱۳۸۵/۵/۱۴، به اتفاق آراء آقای دکتر محمدرضا مجتهدی به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای کاظم ماهیار به سمت نائب رئیس و آقای حبیب سالک زمان‌خانی به سمت بازرس و آقای دکتر علی غریبه به سمت منشی انتخاب شدند.


  • علی‌اکبر مظفری
  • سید صادق سجادی
  • کاظم ماهیار
  • دکتر محمدرضا مجتهدی
  • الهه ایزدی
  • عبدالحسین امینی خیابانی
  • حبیب سالک زمان‌خانی
  • دکتر علی غریبه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟