به تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۳انتخابات هیأت مدیره در محل ساختمان کانون وکلاء دادگستری استان آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار گردید. از کل آراء مأخوذه به تعداد ۲۰۸ رأی، آقایان دکتر محمدرضا مجتهدی با ۱۵۸ رأی، کاظم ماهیار با ۱۳۸ رأی، محمدابراهیم مؤدب با ۱۳۸ رأی، عبدالحسین امینی خیابانی با ۱۲۱ رأی و رجب رجبی علمداری با ۱۱۳ رأی بعنوان اعضاء اصلی و آقایان یعقوب تازش، احمد ارشدی، دکتر علی غریبه به ترتیب با ۱۱۰-۱۰۹-۹۵ رأی بعنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره بتاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۰، به اتفاق آراء آقای دکتر محمدرضا مجتهدی به سمت رئیس هیأت مدیره، کاظم ماهیار بسمت نائب رئیس و آقای رجب رجبی علمداری به سمت بازرس و آقای عبدالحسین امینی خیابانی به سمت منشی انتخاب و قبول سمت نمودند.


  • کاظم ماهیار
  • دکتر محمدرضا مجتهدی
  • یعقوب تازش
  • عبدالحسین امینی خیابانی
  • دکتر علی غریبه
  • محمدابراهیم مؤدب
  • احمد ارشدی
  • رجب رجبی علمداری
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟