کمیسیون ها | کانون وکلای آذربایجان
اهداف و وظایف

اهداف و وظایف
نشریه داخلی کانون وکلا یک نشریه صنفی و حرفه ای تلقی می گردد و حاوی موضوعات زیر می باشد:

الف - مقالات علمی وکلای دادگستری، حقوقدانان، قضات

ب - نقد آرای محاکم و گزارش فعالیتهای کانون

ج - گزارش اخبار کانون

د - هر موضوع مرتبط با وظایف و اهداف کانون به تشخیص کمیسیون

که به منظور پیشبرد اهداف علمی کانون و آشنایی وکلای دادگستری و کارآموزان و نیز سایر حقوقدانان با آخرین دستاوردهای علمی و اخبار صنفی زیر نظر و هدایت کمیسیون نشریه و سخنرانی چاپ و منتشر می گردد.

رئیس کمسیون آموزش
  • سینا جهانگیری
    رئیس کمیسیون آموزش
  • سینا جهانگیری
    رئیس کمیسیون آموزش
اعضای کمسیون آموزش
اخبار و اطلاعیه های کمسیون آموزش
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟