دسته بندی اخبار
مقالات اخبار بایگانی
اخبار کانون
کد مطلب : 2992  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1067   |   تاریخ درج: دوشنبه, اسفند 06, 1397

 

جلسه سخنرانی با موضوع : ایرادات و دفاعیات در دعاوی بانكی


⚜️کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی برگزار می‌کند: 

📌سخنرانی با موضوع : ايرادات و دفاعيات در دعاوي بانكي

⚖️ سخنران: دکتر مصطفي السان
 (استاد دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل دادگستري)
 
زمان :  پنجشنبه  ٩٧/١٢/٩ساعت ١٠ 

مكان : سالن اجتماعات شهرداري(چهارراه ابوريحان بسمت آبرسان)

❇️حضور كليه كاراموزان ورودى ۹۶  الزامی است و امكان حضور براي وكلاي پايه يك نيز فراهم ميباشد.

 

🌺🌺سوابق و رزومه دکتر مصطفی السان استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران🌺🌺


تحصیلات دانشگاهی

دكترا, حقوق خصوصي(دانشگاه شهيدبهشتي - تهران, ايران, 1386. )


✒️مقالات علمی چاپ شده در مجلات

1. S. Seyedhashemi, M. Elsan, M. Tabaei, "MANNERS OF COMPENSATING INJURED SHAREHOLDER BY STOCK EXCHANGE AGENT" , Science and Education, Vol.3, pp.1-5, 2017.

2. M. Arab ahmadi, M. Elsan, I. Noshadi, "Comparative study of bill of lading function as title document" , Journal of Politics and Law, Vol.10, pp.188-196, 2017.

3. M. Elsan, S. tabatabaeinejad , R. ghanbari , M. Arab ahmadi , "Analysis of Legal Nature and Position of Joint-Stock Cooperative Bank" , Money and Economy, Vol.11, pp.331-349, 2016.

4. M. Elsan, "Legal Aspects of Unauthorized Bank Payments" , Money and Economy, Vol.6, pp.89-100, 2012.

5. م. السان, م. منوچهري, "آيين كشف و ابراز دليل در فضاي مجازي" , پژوهشنامه حقوق كيفري, نسخه 18

6. م. السان, ل. نجفي زاده, م. جليلي آذر خياو, "بررسي موردي مقررات قانون حمايت خانواده بر مبناي اصول و قواعد آيين دادرسي مدني" , مجله تحقيقات حقوقي, نسخه 21

7. م. السان, م. منوچهري, "ارزيابي اصالت ادله الكترونيكي و ارزش اثباتي آنها" , مطالعات حقوقي, نسخه 10

8. م. السان, ر. كلانتري, س. سجادي, "بيمه مسئوليت و خسارتهاي وارده در فضاي مجازي" , پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه سابق), نسخه 125

9. م. السان, ل. نجفي زاده, م. لاوريان, "نوآوريها و كاستيهاي قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در قلمرو اصول و تشريفات دادرسي" , قضاوت, نسخه 17

10. م. السان, خ. احمدي, "دفاع اثباتي" , مجله تحقيقات حقوقي_نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

11. م. السان, ل. نجفي زاده, م. حسيني اشلقي, ح. صبوري, "مباني فسخ قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران" , قضاوت, نسخه 16

12. م. السان, خ. دريس, ل. نجفي زاده, "باهم فروشي در قرارداد فرانشيز از منظر حقوق رقابت مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ايالات متحده" , دانشنامه حقوق اقتصادي

13. م. السان, ل. نجفي زاده, "بررسي تطبيقي زيرساخت هاي حقوقي بانكداري جامع" , قضاوت, نسخه 15

14. م. عرب احمدي, م. السان, ب. نوشادي, "بارنامه الكترونيكي بين المللي دريايي و كاركردهاي آن" , حقوق اسلامي, نسخه 12

15. م. السان, "جنبه هاي حقوقي مهندسي معكوس" , مجله حقوقي دادگستري, نسخه 79

16. م. السان, "مصونيت بانك مركزي در حقوق تجارت بين الملل" , فصلنامه پژوهش هاي پولي-بانكي, نسخه 8

17. م. السان, "بررسي مباني و شرايط اعمال خيار تفليس" , پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي, نسخه 38

18. م. السان, "نقش بانك مركزي در حل و فصل اختلافات بانكي" , فصلنامه پژوهش هاي پولي-بانكي

19. م. السان, ا. آقاقليزاده خياوي, "داوري جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنيادين حاكم بر داوري" , راهبرد

20. م. السان, ج. امشاسفند, ح. آجورلو, م. دادكيا, "مطالعه تطبيقي تعهد ايمني و مسئوليت مدني نسبت به اسباب بازي" , حقوق خصوصي, نسخه 24

21. م. السان, س. باقرزاده خسروشاهي, "مفهوم، ماهيت و مصاديق متمايزكنندگي علامت تجاري" , مجله تحقيقات حقوقي, نسخه 16

22. م. السان, و. اميني, "مطالعه تطبيقي جايگزيني بارنامه كاغذي با بارنامه الكترونيكي دريايي" , پژوهشنامه بازرگاني(موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني)

23. م. السان, "راهبرد قانونگذاري و ارجاع به قانون مناسب در داوري تجاري بين المللي (بررسي موردي پرونده وزارت دفاع ج.ا.ايران عليه كيوبيك)" , راهبرد

24. م. السان, "مطالعه تطبيقي قرارداد واگذاري حق پخش ورزشي" , پژوهش هاي حقوق تطبيقي

25.م.السان, "بررسي تطبيقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري" , فصلنامه پژوهش هاي پولي-بانكي

26. م. السان, ن. محمودي, "مطالع تطبيقي اصل تغيير ناپذيري دعواي حقوقي در حقوق ايران و آمريكا" , مجله حقوق تطبيقي(موسسه حقوق تطبيقي.


🔺📃مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

1. م. السان, "بايسته هاي اجرايي دادرسي الكترونيكي" اولين همايش بين المللي جنبه هاي حقوقي فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات

2. م. السان, ل. نجفي زاده, "جنبه هاي حقوقي بانكداري مجازي" نخستين همايش ملي حقوق و نظام بانكي, 1394.

3. م. السان, "تجزيه و تحليل موانع ، فرصت ها و چالش هاي استقرار نظان بانكداري جامع در ايران" پنجمين كنفرانسبين المللي بازاريابي خدمات بانكي, 1393.

4. م. السان, "جرم شناسي و پيشگيري فرهنگي از بزه كاري جوانان" نخستين تحليل وبررسي جرايم و آسيب هاي اجتماعي استان آذر بايجان, 1393.

5. م. السان, "قواعد تعيين دادگاه صالح در قراردادهاي الكترونيكي بين المللي" اولين همايش چالشهاي تجارت بين الملل در نظام حقوقي ايران, 1393.

6. م. السان, "بررسي تطبيقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري" بيست و دومين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي ( نظارت بانكي و سياست هاي احتياطي), 1391.


📚کتابهای تالیفی و تصنیفی📚

1. "Les quasi – Contrats", Association Henri Capitant, France, 2016, ISBN:111111111.

2. "اصول و مباني حقوق تجارت بين الملل، كتاب پنجم: حقوق رقابت، نمايندگي، تجارت الكترونيكي و آفرينش‌هاي فكري", انتشارات گنج دانش

3. "آيين دادرسي مدني جلد اول، ويرايش ميزان", انتشارات ميزان

4. "آيين دادرسي مدني، جلد دوم، ويرايش ميزان", انتشارات ميزان

5. "چالش هاي حقوقي در معاملات بازرگاني بين المللي (جمعي از نويسندگان)", انتشارات خرسندي

6. "چالش هاي حقوقي در معاملات بازرگاني بين المللي", انتشارات خرسندي

7. "حقوق تجارت الكترونيكي، چاپ چهارم", انتشارات سمت, تهران

8. "حقوق فضاي مجازي چاپ پنجم", انتشارات شهر دانش

9. "حقوق فضاي مجازي چاپ چهارم", انتشارات شهر دانش

10. "حقوق فضاي مجازي چاپ ششم", شهر دانش

11. "حقوق فضاي مجازي چاپ هشتم", شهر دانش

12. "حقوق فضاي مجازي چاپ هفتم", شهر دانش

13. "كليات حقوق تجارت بين الملل (جلد دوم)", تهران

14. "حقوق بانكي چاپ پنجم", انتشارات سمت

15. "حقوق پرداخت هاي الكترونيكي", تهران

16. "حقوق تجارت الكترونيكي چاپ سوم", سمت,

17. "حقوق بانكي چاپ چهارم", سمت,

18. "آيين دادرسي مدني جلد اول", دورانديشان,

19. "حقوق تجارت الكترونيكي", سمت

20. "آيين دادرسي مدني", تهران,

21. "آيين دادرسي مدني", دورانديشان,

22. "آيين دادرسي مدني(جلد دوم", دورانديشان, تهران

23. "با قافله عدالت،يادنامه دكتر كاتوزيان", ستوده, تبريز,

24. "حقوق بانكي ويراست دوم با اضافات", سمت, تهران, 

25. "حقوق بانكي ويرايش دوم", سمت, تهران

26. "حقوق فضاي مجازي", شهر دانش, تهران, 

27. "حقوق بانك مركزي", تهران, 1392,

28. "حقوق بانكداري اينترنتي", پژوهشكده پولي و بانكي, تهران

29. "حقوق تجارت الكترونيكي", تهران,

30. "حقوق بانكي چاپ سوم", انتشارات سمت, تهران,

31. "حقوق بانكي", تهران, 

32. "حقوق پرداختهاي بانكي", تهران,

33. "جنبه هاي حقوقي بانكداري اينترنتي", پژوهشكده پولي و بانكي,
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟