دسته بندی اخبار
مقالات اخبار بایگانی
اخبار کانون
کد مطلب : 2634  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2514   |   تاریخ درج: چهارشنبه, خرداد 09, 1397

 

خلاصه ای از تخلفات انتظامی وکلا

 خلاصه ای از تخلفات انتظامی وکلا


 

 خلاصه ای از تخلفات انتظامی وکلا


مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1-اخطار کتبی
2-توبیخ با درج در پرونده
3-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
4-تنزل درجه
5-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
6-محرومیت دائم از شغل وکالت
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه 1 و 2 است.
 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 3:
•    انجام وکالت بدون تمدید پروانه
•    تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
•    عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
•    عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
•  عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
•  عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
•        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
•  تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 4:
•        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
•        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
•  انجام وکالت بدون تمدید پروانه
•    عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
•  اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
•  معرفی خود با درجه بالاتر
•        تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
•        تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
•  عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
•   قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
•    قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
•  استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
•        اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
•  عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
•  وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
•   تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
•   تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 5:
•  قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
•   افشاء اسرار موکل
•   تخلف از قسم
•        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
•        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
•   عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
•  شرکت در مدعی به
•    انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
•  تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 6:
•        مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
•    قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
•   تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
•    اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
•  عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
•        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
•   عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
•   شرکت در مدعی به
•   انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری


 

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟