برگزاری جلسه شورای اجرایی بصورت حضوری و آنلاین - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
Saturday, January 16, 2021 by ادمین سایت

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری مورخ پنج شنبه ۲۵ دی ماه ۹۹

برگزاری جلسه شورای اجرایی بصورت حضوری و آنلاین -  ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی